#Solidària

2.3.- IMMIGRACIÓ.

Creació d’un sistema d’informació local de rebuda:

  • Demografia i impacte demogràfic.
  • Assentament i impacte territorial.
  • Tipologia immigratòria i diversitat.
  • Mercat de treball.
  • Sistema de benestar: educació, sanitat, serveis socials.
  • Seguretat.
  • Elaboració d’un pla d’acollida municipal, dissenyat com un circuit. Un pla àgil i amb el qual s’eviten gestions innecessàries quan arriba una persona nouvinguda.
  • Pel que fa a l’escolarització, creació d’una comissió específica de matriculacions, amb l’objectiu de coordinar els recursos per a la millor ubicació del nou alumnat. Així mateix, creació de tallers d’adaptació escolar, on accedeix l’alumnat amb necessitat d’adaptació.
  • L’Ajuntament oferirà cursos de valencià i castellà per a aquells immigrants que vulguen aprendre les dues llengües oficials del nostre poble.
  • Organització periòdica de campanyes de sensibilització ciutadana i formació a representants polítics i personal municipal sobre els aspectes relacionats amb la immigració, perquè es considera que qui atén directament les persones immigrants, són una peça fonamental cara a la producció de canvis d’actituds.


Descarrega’t el programa complet en valencià o en castellà, punxant els següents botons:

envalencia1
castellano1
inici