#Cultural

2.5.- CULTURA

 • Potenciar la cultura per a totes les persones.
 • Donar a la ciutadania els instruments necessaris per tal d’aconseguir un progrés cultural.
 • Creació del Consell Municipal de Cultura, on tinga cabuda tota la ciutadania.
 • Potenciar polítiques culturals de més abast territorial: supramunicipal, comarcal…
 • Millora de l’ús actual de les noves instal·lacions culturals.

Moltes de les instal·lacions que han costat molts diners l’erari públic estan infrautilitzades. La utilització de l’Auditori per a “usos múltiples”, de vegades gens relacionats amb la cultura, i d’altres infraestructures construïdes però sense utilització clara: sala de lectura del Museu de la Rajoleria, sales joventut poliesportiu, etc, fan que siga necessària una nova política cultural.

Elaboració d’un projecte d’activació cultural amb el nou Centre Cultural.

Cal donar utilitat cultural a aquestes instal·lacions fent una planificació i estudi dels espais per a: teatre, música, associacions culturals, joventut.

Conveni amb les bandes de música per ampliar les subvencions i augmentar les activitats que es realitzen des de les bandes.

 • Treballar conjuntament amb les bandes i associacions musicals per aconseguir la subvenció de les escoles de música i el reconeixement dels estudis pels conservatoris de música.
 • Creació d’un organisme de gestió de les festes locals on s’integre tot el món de la festa i que es convertisca en l’autèntic fòrum on es marquen les línies a seguir en el futur.
 • Creació d’alternatives d’oci per a tota la població, i especialment per a les persones joves que es troben amb molt poca oferta.

2.6.-PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ.

 • Desenvolupaments de Plans de Normalització lingüística, per saber quines franges de població estan afectades per una menor competència lingüística i per fomentar el valencià com a llenguatge de l’Administració.
 • Desplegament del Reglament Municipal d’ús del Valencià, que obliga, entre d’altres coses, a fer del valencià la llengua preferent de l’administració local i a propiciar la seua normalització dins de l’Ajuntament. En eixe sentit, des de Compromís per Paiporta entenem que resulta absolutament imprescindible que el valencià siga la llengua parlada majoritàriament a l’hemicicle de l’Ajuntament i que siga en la nostra llengua com es facen les declaracions públiques dels responsables municipals.
 • Promoció del projecte: Voluntariat pel Valencià.
 • Compromís ens comprometem a exigir el coneixement del valencià al nivell adequat a la funció que es s’haja de realitzar per a treballar en l’Ajuntament. REQUISIT LINGÜÍSTIC
 • Documentació en la llengua que trie la ciutadania.
 • Consell Social de la Llengua, de cara a mamprendre un diàleg social en matèria de política lingüística,entendrelespeculiaritatsdelesdiversespartsdelmunicipii pertaldefomentar l’ús social de la llengua.
 • Polítiques d’acollida i integració lingüística a les persones nouvingudes, amb plans d’integració lingüística per a adults estrangers.
 • Desenvolupament de la millora del valencià en els mitjans i en la societat, promovent articles i periòdics en valencià, així com els rètols de les tendes o la projecció de cinema en valencià.
 • Crear premis a la promoció del valencià en diferents àmbits: falles, comerç, associacions, creació literària, joventut, àmbit educatiu etc.
 • Promoció de la investigació etnològica, històrica, folklòrica, etc. mitjançant la concessió de subvencions a entitats i particulars que treballen en aquests àmbits i, també, amb una col·lecció de publicacions municipals sobre aquesta temàtica.
 • Promoció de programes de coneixement del País Valencià per als centres educatius i les entitats cíviques. Aquests programes inclouran visites i excursions a diferents ciutats i comarques del País, exposicions relacionades amb la diversitat natural, cultural i social del territori valencià i activitats adreçades a la població escolar que permeten un major coneixement del territori valencià.
 • Promoció i protecció social del Patrimoni Immaterial del País Valencià (floklore, toc de campanes, música, ….)

Descarrega’t el programa complet en valencià o en castellà, punxant els següents botons:

envalencia1
castellano1
inici