#ambValentia

Rescatar persones, a través del foment del Bé Comú deu embastar qualsevol proposta de govern que Compromís desenvolupe a nivell local. Els valors de l’Economia del Bé Comú es fonamenten en allò que Compromís sempre ha defensat: la sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats, la cohesió social, una major democràcia i el foment d’allò local. Aquests valors universals, s’han de poder traduir en objectius i accions polítiques mesurables, que ens permeten valorar el nivell de qualitat de vida digna i benestar a les nostres ciutats per tal de fomentar una major convivència i millor bon viure.

Per poder desenvolupar polítiques que rescaten persones i fomenten un horitzó de vida digna hem de saber mesurar quines consideracions en fa el veïnat que hi viu i quins objectius i accions s’hi poden fixar posteriorment. Cal per tant una revisió, a través d’indicadors concrets i de forma participada per analitzar quin és l’estat del municipi i quin és el nivell de priorització de les accions polítiques a desenvolupar.

Així, és necessari generar un diagnòstic de partida per tal de fixar i avaluar els objectius i les accions de govern. Per a fer-ho, en cada àmbit de govern és vital prèviament avaluar-ne el grau d’abast.

Les conclusions d’aquests anàlisis, compartides i participades amb la ciutadania marcaran les prioritats de les accions de govern de Compromís per Paiporta i establiran el nostre contracte amb la ciutadania.

El nostre objectiu no és altre que multiplicar el nombre de #GovernsAmbCompromis amb el convenciment que la millora que això representa per a les persones a les quals servim.


Descarrega’t el programa complet en valencià o en castellà, punxant els següents botons:

envalencia1
castellano1
inici